Trang chủ » Du lịch trong nước » Du lịch miền bắc

Du lịch miền bắcDu lịch miền bắc

HÀ NỘI - HÀ GIANG - CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN
HÀ NỘI - HÀ GIANG - CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN

Lịch trình: T6 Hàng tuần

Loại tour: Ghép/ Đoàn riêng

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Khởi hành: Hà Nội

Vận chuyển: Ô tô

Giá tour:
2.490.000 VNĐ
LÀO CAI - Y TÝ
LÀO CAI - Y TÝ

Lịch trình: LÀO CAI - Y TÝ

Loại tour: Ghép đoàn

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Khởi hành: Lào Cai

Vận chuyển: Ô tô/ Xe máy

Giá tour:
1.290.000 VNĐ
HÀ NỘI - SAPA - Y TÝ
HÀ NỘI - SAPA - Y TÝ

Lịch trình: HÀ NỘI - SAPA - Y TÝ (không leo núi)

Loại tour: Ghép đoàn

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Khởi hành: Hà Nội

Vận chuyển: Ô tô/ xe máy

Giá tour:
2.790.000 VNĐ
HÀ NỘI - SAPA - Y TÝ - LẢO THẨN
HÀ NỘI - SAPA - Y TÝ - LẢO THẨN

Lịch trình: HÀ NỘI - SAPA - Y TÝ - LẢO THẨN

Loại tour: Ghép đoàn

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Khởi hành: Thứ2/ Thứ6

Vận chuyển: Ô tô/ xe máy

Giá tour:
3.299.000 VNĐ
HÀ NỘI - LÀO CAI - LẢO THẨN
HÀ NỘI - LÀO CAI - LẢO THẨN

Lịch trình: HÀ NỘI - LÀO CAI - Y TÝ - LẢO THẨN

Loại tour: Ghép đoàn

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Khởi hành: Hà Nội

Vận chuyển: Ô tô/xe máy

Giá tour:
2.890.000 VNĐ
HÀ NỘI - LÀO CAI - Y TÝ
HÀ NỘI - LÀO CAI - Y TÝ

Lịch trình: HÀ NỘI - LÀO CAI - Y TÝ

Loại tour: Ghép đoàn

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Khởi hành: Hà Nội

Vận chuyển: Ô tô/xe máy

Giá tour:
1.890.000 VNĐ
HÀ NỘI - SAPA - LÀO CAI
HÀ NỘI - SAPA - LÀO CAI

Lịch trình: HÀ NỘI – LÀO CAI – SAPA

Loại tour: Ghép đoàn

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Khởi hành: Thứ 7

Vận chuyển: Ô tô

Giá tour:
3.750.000 VNĐ
LÀO CAI - HẠ LONG
LÀO CAI - HẠ LONG

Lịch trình: Lào Cai-Hạ Long-Lào Cai

Loại tour: Đoàn riêng

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Khởi hành: Lào Cai

Vận chuyển: Ô tô

Giá tour:
2.990.000 VNĐ
HÀ NỘI – SAPA – CỔNG TRỜI – FANSIPAN – CÁT CÁT
HÀ NỘI – SAPA – CỔNG TRỜI – FANSIPAN – CÁT CÁT

Lịch trình: HÀ NỘI – SAPA – CỔNG TRỜI – FANSIPAN – CÁT CÁT

Loại tour: Ghép đoàn

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Khởi hành: Hà Nội

Vận chuyển: Ô tô

Khách sạn:

Giá tour:
3.650.000 VNĐ
LÀO CAI - HẠ LONG - CẢNG TUẦN CHÂU - CÔ TÔ
LÀO CAI - HẠ LONG - CẢNG TUẦN CHÂU - CÔ TÔ

Lịch trình: LÀO CAI - HẠ LONG- TUẦN CHÂU - CÔ TÔ

Loại tour: Ghép đoàn

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Khởi hành: Lào Cai

Vận chuyển: Ô tô/ Tàu thủy

Giá tour:
3.370.000 VNĐ