Trang chủ » Du lịch quốc tế » Du lịch Châu Á » Du lich Trung Quốc

Du lich Trung QuốcDu lich Trung Quốc

HÀ NỘI - LÀO CAI - HÀ KHẨU - CÔN MINH
HÀ NỘI - LÀO CAI - HÀ KHẨU - CÔN MINH

Lịch trình: 18/4

Loại tour: Ghép đoàn

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Khởi hành: Hà Nội

Vận chuyển: Ô tô

Giá tour:
5.500.000 VNĐ
HÀ NỘI - HÀ KHẨU - ĐẠI LÝ - CÔN MINH
HÀ NỘI - HÀ KHẨU - ĐẠI LÝ - CÔN MINH

Lịch trình: 18/4

Loại tour: Ghép đoàn

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Khởi hành: Hà Nội

Vận chuyển: Tàu cao tốc/ Ô tô

Giá tour:
6.490.000 VNĐ
HÀ NỘI - THƯỢNG HẢI - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU - BỘC VIỆN CỔ TRẤN
HÀ NỘI - THƯỢNG HẢI - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU - BỘC VIỆN CỔ TRẤN

Loại tour: Ghép đoàn

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành: Hà Nội

Vận chuyển: Máy bay

Giá tour:
15.890.000 VNĐ
HÀ NỘI - THƯỢNG HẢI - CHU GIA GIÁC - HÀNG CHÂU - BẮC KINH
HÀ NỘI - THƯỢNG HẢI - CHU GIA GIÁC - HÀNG CHÂU - BẮC KINH

Loại tour: Ghép đoàn

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Khởi hành: Hà Nội

Vận chuyển: Máy bay

Giá tour:
21.960.000 VNĐ
LÀO CAI - HÀ KHẨU - LÔ TÂY - LA BÌNH - CÔN MINH - KIẾN THỦY
LÀO CAI - HÀ KHẨU - LÔ TÂY - LA BÌNH - CÔN MINH - KIẾN THỦY

Loại tour: Ghép đoàn

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Khởi hành: Lào Cai

Vận chuyển: Ô tô

Giá tour:
4.990.000 VNĐ
HÀ KHẨU - CÔN MINH - BÌNH BA - TRẤN VIỄN - THIÊN HỘ MIÊU TRẠI
HÀ KHẨU - CÔN MINH - BÌNH BA - TRẤN VIỄN - THIÊN HỘ MIÊU TRẠI

Loại tour: Ghép đoàn

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành: Hà Nội

Vận chuyển: Tàu cao tốc/ Ô tô

Giá tour:
8.990.000 VNĐ
THƯỢNG HẢI - CHU GIA GIÁC - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BẮC KINH
THƯỢNG HẢI - CHU GIA GIÁC - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BẮC KINH

Loại tour: Ghép đoàn

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Khởi hành: Hà Nội

Vận chuyển: Máy bay

Khách sạn:

Giá tour:
22.790.000 VNĐ
LÀO CAI - HÀ KHẨU - CÔN MINH - SHANGRILA
LÀO CAI - HÀ KHẨU - CÔN MINH - SHANGRILA

Lịch trình: 27/4

Loại tour: Ghép đoàn

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành: Lào Cai

Vận chuyển: Tàu cao tốc/ Ô tô

Giá tour:
9.900.000 VNĐ
LÀO CAI - HÀ KHẨU - CÔN MINH - TIỂU THẤT KHỔNG - THIÊN HỘ MIÊU TRẠI
LÀO CAI - HÀ KHẨU - CÔN MINH - TIỂU THẤT KHỔNG - THIÊN HỘ MIÊU TRẠI

Lịch trình: 27/4

Loại tour: Ghép đoàn

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành: Hà Nội

Vận chuyển: Tàu cao tốc/ Ô tô

Giá tour:
9.900.000 VNĐ
LÀO CAI - HÀ KHẨU - CÔN MINH - NÚI KIỆU TỬ - VIÊN THÔNG SƠN
LÀO CAI - HÀ KHẨU - CÔN MINH - NÚI KIỆU TỬ - VIÊN THÔNG SƠN

Lịch trình: 18/4

Loại tour: Ghép đoàn

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Khởi hành: Hà Nội

Vận chuyển: Tàu cao tốc/ Ô tô

Giá tour:
5.800.000 VNĐ