Trang chủ » Du lịch quốc tế » Du lịch Châu Á » Du lịch Vân Nam - Trung Quốc

Du lịch Vân Nam - Trung QuốcDu lịch Vân Nam - Trung Quốc

HÀ NỘI - LÀO CAI - HÀ KHẨU - CÔN MINH
HÀ NỘI - LÀO CAI - HÀ KHẨU - CÔN MINH

Lịch trình: 18/4

Loại tour: Ghép đoàn

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Khởi hành: Hà Nội

Vận chuyển: Ô tô

Giá tour:
5.500.000 VNĐ
HÀ NỘI - HÀ KHẨU - ĐẠI LÝ - CÔN MINH
HÀ NỘI - HÀ KHẨU - ĐẠI LÝ - CÔN MINH

Lịch trình: 18/4

Loại tour: Ghép đoàn

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Khởi hành: Hà Nội

Vận chuyển: Tàu cao tốc/ Ô tô

Giá tour:
6.490.000 VNĐ
LÀO CAI - HÀ KHẨU - LÔ TÂY - LA BÌNH - CÔN MINH - KIẾN THỦY
LÀO CAI - HÀ KHẨU - LÔ TÂY - LA BÌNH - CÔN MINH - KIẾN THỦY

Loại tour: Ghép đoàn

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Khởi hành: Lào Cai

Vận chuyển: Ô tô

Giá tour:
4.990.000 VNĐ
THƯỢNG HẢI - CHU GIA GIÁC - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BẮC KINH
THƯỢNG HẢI - CHU GIA GIÁC - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BẮC KINH

Loại tour: Ghép đoàn

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Khởi hành: Hà Nội

Vận chuyển: Máy bay

Khách sạn:

Giá tour:
22.790.000 VNĐ
LÀO CAI - HÀ KHẨU - CÔN MINH - SHANGRILA
LÀO CAI - HÀ KHẨU - CÔN MINH - SHANGRILA

Lịch trình: 27/4

Loại tour: Ghép đoàn

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành: Lào Cai

Vận chuyển: Tàu cao tốc/ Ô tô

Giá tour:
9.900.000 VNĐ
LÀO CAI - HÀ KHẨU - CÔN MINH - NÚI KIỆU TỬ - VIÊN THÔNG SƠN
LÀO CAI - HÀ KHẨU - CÔN MINH - NÚI KIỆU TỬ - VIÊN THÔNG SƠN

Lịch trình: 18/4

Loại tour: Ghép đoàn

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Khởi hành: Hà Nội

Vận chuyển: Tàu cao tốc/ Ô tô

Giá tour:
5.800.000 VNĐ
LÀO CAI - HÀ KHẨU - BÌNH BIÊN - MÔNG TỰ - DI LẶC - KIẾN THỦY
LÀO CAI - HÀ KHẨU - BÌNH BIÊN - MÔNG TỰ - DI LẶC - KIẾN THỦY

Lịch trình: T5 Hàng tuần

Loại tour: Ghép/ đoàn riêng

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Khởi hành: Lào Cai

Vận chuyển: Ô tô

Giá tour:
3.950.000 VNĐ
LÀO CAI - HÀ KHẨU - BÌNH BIÊN - DI LẶC - KIẾN THỦY - MÔNG TỰ
LÀO CAI - HÀ KHẨU - BÌNH BIÊN - DI LẶC - KIẾN THỦY - MÔNG TỰ

Lịch trình: T6 Hàng tuần

Loại tour: Ghép/ đoàn riêng

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Khởi hành: Lào Cai

Vận chuyển: Ô tô

Giá tour:
3.650.000 VNĐ
HÀ NỘI - LÀO CAI - HÀ KHẨU - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - CÔN MINH
HÀ NỘI - LÀO CAI - HÀ KHẨU - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - CÔN MINH

Loại tour: Ghép/ đoàn riêng

Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

Khởi hành: Hà Nội

Vận chuyển: Tàu cao tốc/ Ô tô

Giá tour:
10.990.000 VNĐ
LÀO CAI - HÀ KHẨU - TÂY SONG BẢN NẠP - CÔN MINH
LÀO CAI - HÀ KHẨU - TÂY SONG BẢN NẠP - CÔN MINH

Lịch trình: 26/4

Loại tour: Ghép đoàn

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Khởi hành: Lào Cai

Vận chuyển: Tàu cao tốc/ Ô tô

Giá tour:
9.900.000 VNĐ