Trang chủ

Kết quả tìm kiếm (51 dữ liệu)

HÀ NỘI - LÀO CAI - HÀ KHẨU - CÔN MINH
HÀ NỘI - LÀO CAI - HÀ KHẨU - CÔN MINH

Lịch trình: 18/4

Loại tour: Ghép đoàn

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Khởi hành: Hà Nội

Vận chuyển: Ô tô

Giá tour:
5.500.000 VNĐ
HÀ NỘI - HÀ KHẨU - ĐẠI LÝ - CÔN MINH
HÀ NỘI - HÀ KHẨU - ĐẠI LÝ - CÔN MINH

Lịch trình: 18/4

Loại tour: Ghép đoàn

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Khởi hành: Hà Nội

Vận chuyển: Tàu cao tốc/ Ô tô

Giá tour:
6.490.000 VNĐ
HÀ KHẨU - CÔN MINH - BÌNH BA - TRẤN VIỄN - THIÊN HỘ MIÊU TRẠI
HÀ KHẨU - CÔN MINH - BÌNH BA - TRẤN VIỄN - THIÊN HỘ MIÊU TRẠI

Loại tour: Ghép đoàn

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành: Hà Nội

Vận chuyển: Tàu cao tốc/ Ô tô

Giá tour:
8.990.000 VNĐ
LÀO CAI - HÀ KHẨU - CÔN MINH - SHANGRILA
LÀO CAI - HÀ KHẨU - CÔN MINH - SHANGRILA

Lịch trình: 27/4

Loại tour: Ghép đoàn

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành: Lào Cai

Vận chuyển: Tàu cao tốc/ Ô tô

Giá tour:
9.900.000 VNĐ
LÀO CAI - HÀ KHẨU - CÔN MINH - TIỂU THẤT KHỔNG - THIÊN HỘ MIÊU TRẠI
LÀO CAI - HÀ KHẨU - CÔN MINH - TIỂU THẤT KHỔNG - THIÊN HỘ MIÊU TRẠI

Lịch trình: 27/4

Loại tour: Ghép đoàn

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành: Hà Nội

Vận chuyển: Tàu cao tốc/ Ô tô

Giá tour:
9.900.000 VNĐ
LÀO CAI - HÀ KHẨU - BÌNH BIÊN - MÔNG TỰ - DI LẶC - KIẾN THỦY
LÀO CAI - HÀ KHẨU - BÌNH BIÊN - MÔNG TỰ - DI LẶC - KIẾN THỦY

Lịch trình: T5 Hàng tuần

Loại tour: Ghép/ đoàn riêng

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Khởi hành: Lào Cai

Vận chuyển: Ô tô

Giá tour:
3.950.000 VNĐ
LÀO CAI - HÀ KHẨU - TÂY SONG BẢN NẠP - CÔN MINH
LÀO CAI - HÀ KHẨU - TÂY SONG BẢN NẠP - CÔN MINH

Lịch trình: 26/4

Loại tour: Ghép đoàn

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Khởi hành: Lào Cai

Vận chuyển: Tàu cao tốc/ Ô tô

Giá tour:
9.900.000 VNĐ
LÀO CAI - HÀ KHẨU - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - CÔN MINH
LÀO CAI - HÀ KHẨU - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - CÔN MINH

Lịch trình: 27/4

Loại tour: Ghép đoàn

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành: Lào Cai

Vận chuyển: Tàu cao tốc/ Ô tô

Khách sạn:

Giá tour:
10.900.000 VNĐ
LÀO CAI - HÀ KHẨU - MÔNG TỰ - KIẾN THỦY
LÀO CAI - HÀ KHẨU - MÔNG TỰ - KIẾN THỦY

Lịch trình: T7 hàng tuần

Loại tour: Ghép đoàn

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Khởi hành: Lào Cai

Vận chuyển: Ô tô

Giá tour:
2.350.000 VNĐ
LÀO CAI - HÀ KHẨU - BÌNH BIÊN - KIẾN THUỶ - MÔNG TỰ
LÀO CAI - HÀ KHẨU - BÌNH BIÊN - KIẾN THUỶ - MÔNG TỰ

Lịch trình: T3, T6 hàng tuần

Loại tour: Ghép đoàn

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Khởi hành: Lào Cai

Vận chuyển: Ô Tô

Giá tour:
2.900.000 VNĐ
LÀO CAI - HÀ KHẨU - BÌNH BIÊN - MÔNG TỰ
LÀO CAI - HÀ KHẨU - BÌNH BIÊN - MÔNG TỰ

Lịch trình: T3, T7 hàng tuần

Loại tour: Ghép/ đoàn riêng

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Khởi hành: Lào Cai

Vận chuyển: Ô Tô

Giá tour:
1.990.000 VNĐ
LÀO CAI - HÀ KHẨU - KIẾN THỦY - DI LẶC - MÔNG TỰ
LÀO CAI - HÀ KHẨU - KIẾN THỦY - DI LẶC - MÔNG TỰ

Lịch trình: T6 Hàng tuần

Loại tour: Ghép/ đoàn riêng

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Khởi hành: Lào Cai

Vận chuyển: Ô Tô

Giá tour:
3.450.000 VNĐ